HOMEWORK

RECOMANACIONS PER A PRACTICAR ANGLÈS A CASA

Benvolgudes famílies,,

Per a les famílies que desitgen donar un reforç de la llengua anglesa a casa us don les següents recomanacions: 

  1. És més important que els fillets gaudeixin de l’anglès més que fer feines d’anglès.
  2. Segons diversos estudis, escoltar la llegua fa que s’entreni l’oïda tant a nivell de fonètica, estructura gramatical i vocabulari. Això fa que es millorin les habilitats de comprendre i expressar-se tant oralment com de forma escrita.
  3. Per tant pot ser interessant que de forma regular el fillet o filleta escolti anglès a casa mitjançant cançons, amics anglesos, vídeos animat, youtubers, pel·lícules o dibuixos en versió original subtitulats en anglès, català o castellà.
  4. Si teniu algun familiar que parli anglès pot ser divertit que es dirigeixi al vostre fill o filla en aquest idioma.

CONTES PER TABLET O MÒBIL: TIPUS LLIBRE AMB AUDIO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lisbonlabs.bedtime.en

És per baixar a tablet/mòbil Apple o Android. Solament té un parell de contes gratuïts, però està molt bé. Sembla que és un llibre i es va narrant la història. Per tant es practica la lectura i l’escolta.

WEB INTERESSANT DE 6-12 ANYS

http://www.funenglishgames.com/

http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/

https://pbskids.org/ (S’ha de descarregar la APP)

WEB INTERESSANT PER 1R I 2N

Es poden fer les activitats de la següent web: https://supersimple.com/super-simple-songs/

En aquesta web trobareu cançons que agraden molt als nens. També hi ha fitxes, targetes amb imatges, jocs per descarregar.

WEB INTERESSANT PER 3R I 4T

Es poden fer les activitats de la següent web: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/

En aquesta web a cada història curta es poden fer exercicis online per aprendre el vocabulari i també per revisar la comprensió de la història. També està la fitxa en paper. Hi ha 3 nivells de dificultats de les històries. El nivell 1 serà el més adequat per la majoria dels infants.

WEBS INTERESSANTS PER 5È I 6È

Es poden fer les activitats de les següents webs: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories

En aquesta web es poden mirar les històries curtes amb el nivell 2 o 3. Es poden fer les activitats online o descarregar les activitats en paper. S’hauran d’escollir les històries que al nen o la nena li agradin, ja que algunes són més infantils.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/ En aquesta web podeu trobar “listenings” de temes menys infantils.

ARTICLE: APRENDRE ANGLÈS FORA DE L’AULA? DONCS, TAMBÉ!

http://recerca.blanquerna.edu/plurilingual-translation-learning/aprendre-angles-fora-de-laula-doncs-tambe/


Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close